Δαχτυλίδια  μονόπετρα  με  διαμάντι

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                    

                      

 

 

                                                                                                                

                  

 

 

                                                                                                           

                          

 

 

 

                                                                                                    

                    

 

 

 

                                                                                                  

                 

 

                                                                                                                      Ζητήστε  πληροφορίες