Η καθαρότητα [CLARITY] ενός ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ έχει σχέση με την ύπαρξη έγκλειστων στο εσωτερικό του τα οποία ανάλογα με το μέγεθος την θέση τους και τον αριθμό τους καθορίζουν την αξία του. Η εκτίμηση της καθαρότητας ενός  ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ γίνεται από έναν ειδικό [Graduate Diamonds] με φακό [10 X]  κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Παρακάτω βλέπουμε τις βαθμίδες αξιολόγησης της καθαρότατος ενός  ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

DIAMOND CLARITY SCALE

Flawless
Internally
Flawless
FL/IF

Very Very
Slightly
Included
VVS1 VVS2
Very
Slightly
Included
VS1 VS2
Slightly
Included
SI1 SI2
Included
I1 I2 I3